Marketingový průzkum pro začátečníky, Miroslav Foret, Computer Press, a.s., 2008. Vydání první

Marketingový průzkum pro začátečníky, Miroslav Foret, Computer Press, a.s., 2008. Vydání první