O NÁS

Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání IIMCE

International Institute for Marketing, Communication and Entrepreneurship IIMCE

byl založen v roce 1994 v Brně za pomoci The Hague Polytechnic (Haagse Hogeschool), která vychovává odborníky pro veřejnou správu.

IIMCE je samostatnou, soukromou a nezávislou institucí, která využívá zkušeností a znalostí jak pedagogů a studentů brněnských univerzit, tak i odborníků z praxe. Zaměřuje se na výzkumnou, poradenskou a vzdělávací činnost.

Spolupracuje především se subjekty, které mají zájem zlepšovat svoje služby a produkty a budovat dlouhodobý vztah se svými zákazníky. Vedle hospodářských organizací se věnuje také sféře správy a samosprávy měst a obcí.

Speciální pozornost věnuje problematice komunikace veřejné správy s občany v zemích Evropské unie i ve východní Evropě. V tomto směru inicioval vznik mezinárodního projektu Komunikující město.

Dlouhodobě je většina odborných aktivit IIMCE soustředěna na následující témata:

 • Vztah občan a veřejná správa
  Image, identita, vnitřní kultura
  Jak nejlépe prezentovat dobrou práci úřadu
  Jak zapojit občany do rozhodování o důležitých otázkách
  Dobré příklady komunikace s veřejností a zahraniční zkušenosti
  Tvorba komunikační strategie a komunikačního manuálu
 • Marketing měst a obcí
 • Cestovní ruch
 • Strategie rozvoje
 • Evropská unie – informační kampaň
 • Muzeum jako integrační prvek

Můžeme vám poskytnout služby v těchto okruzích:

 • Kdo je a kdo by mohl být vaším zákazníkem?
  (analýza a segmentace trhu, výběr a charakteristika cílové skupiny, testování cílové skupiny, průzkum trhu)
 • Jak zákazník vnímá váš produkt?
  (image produktu, testování produktu, průzkum zákazníků a distributorů)
 • Jak zákazník vnímá vaši firmu (značku)?
  (image firmy (značka), analýza konkurence)
 • Jak nejlépe oslovit zákazníka?
  (příprava komunikační strategie a testování médií, kontaktní management, kompletní zajištění public relations, materiály (tiskové zprávy) pro novináře, informační zpravodajství, články pro vybrané časopisy, příprava a realizace tiskových konferencí, moderování, odborné semináře a konference, zvláštní příležitosti, výroční zpráva, bulletiny, firemní noviny, podpora prodeje, organizování soutěží, prezentace na výstavách, testování vzorků (sampling), testování vybrané reklamní strategie, testování účinnosti reklamní kampaně (reklamy)
 • Motivace zaměstnanců
  (human relations, sociální komunikace, podniková kultura, human resources
 • Prezentace na výstavách a veletrzích
  (průzkum a oslovení návštěvníků veletrhů, průzkum a oslovení vystavovatelů na veletrzích, testování atraktivity expozice, testování nového nebo nabízeného produktu, image firmy, značka a produkty, doprovodné programy a prezentace (před, v průběhu a po veletrhu), zajištění kulturních programů, tiskové konference a příprava tiskových zpráv, další aktivity public relations, charakteristika veletrhu s ohledem na strukturu odvětví, které prezentuje
 • Zpracujeme pro Vás veškeré tiskoviny, www stránky, kompletní Corporate Identity či pouze logo. Vše ve spolupráci s vynikajícími grafiky.
 • Jsem připraveni podílet se na plánování a realizaci vašich komunikačních kampaní a zajistit Vám, díky vhodnému nákupu médií, ten nejlepší komunikační efekt.
 • Rádi poskytneme různé služby z oblasti signmakingu (např. orientační systémy, světelnou reklamu, apod.)
 • Dále jsem schopni zajistit spotřebitelské soutěže s působností po celé ČR (tvůrčí i managerskou přípravu akce, výběr a nákup dárků, tisk a výrobu POS materiálů, kompletní propagaci akce v médiích, organizační služby, jako např. infolinka, direct mail (děkovný dopis), komunikace pomocí SMS zpráv a další.
 • Umíme také realizovat věrnostní programy. Tyto dlouhodobé aktivity mohou být zaměřené jak na samotné spotřebitele tak na prodejce. Motivační programy jsou významné komunikační médium, které pomáhá firmám budovat skutečný vztah se svými klíčovými skupinami. Tento dobrý vztah se potom stává neocenitelnou konkurenční výhodou a pomáhá řešit případné krizové situace.